Hvis det regnede meget (særligt fra øst) kunne det pludselig begynde at dryppe ned fra loftet i et bestemt hjørne af vores hus. Min kone, som ejer bekymringsrynken, var ALTID hurtigt ude, når loftet blev ”en smule” vådt, og hun var klar til at pille skidtet ned for at komme årsagen til livs og få styr på sagerne. Hvad kunne det ikke ende med af råd- og fugtskader, – for ikke at tale om sammenstyrtning? Jeg derimod smed lidt ekstra brænde i pejsen, og ledte hendes tanker i andre retninger, så at pengepungen kunne blive, der hvor den har det allerbedst – I LOMMEN! Og jeg skulle heller ikke til at brække noget ned, som jeg garanteret ikke selv kunne bygge op igen. EN SUPER-akut-dog-ikke-langtidsholdbar-løsning,ü!

Med tiden kunne mine afledningsmanøvrer ikke dække de tiltagende episoder, og et efterår med alt for meget gråvejr og nedbør gjorde mig også nødsaget til at STANDSE skaden. (Dvs. en ven kravlede op på taget med mig og fik lappet et lille bitte bitte hul i zinkinddækningen ved skorstenen.)

Ulykken var afværget, og vi kunne trygt leve videre…- troede jeg. Men misfarvninger på loftet indikerede, at nok var ulykken standset, men det havde sat sine spor. Forsikringen blev kontaktet, og de kunne konstatere fugt omkring utætheden, og en større undersøgelse blev sat i værk. En af de bærende bjælker var pilrådden, og fagfolk konstaterede også, at det var utroligt, at bjælken ikke var knækket midt over, og loftet havnet på gulvet. Måske lidt melodramatisk, men vildt var det og en ubehagelig overraskelse.

Skaden er i skrivende stund i gang med at blive udbedret, og vi føler os trygge ved, at en fagperson har gået rundt i hele huset med et måleapparat og har konstateret, at vi ikke skal bekymre os om yderligere rådskader.

Vi har i øvrigt også lige haft fagpersonel inde i ”parforholdshuset”. Århus Universitet og Center for Familieudvikling har i fællesskab projektet ”Par-tjek” kørende, hvor de blandt andet tilbyder et GRATIS online Par-tjek til alle danskere. Her kan man lige få taget temperaturen i alle husets rum: Kommunitkations-, tilids-, forældresamarbejds- og sexlivs-rummet er nogle af de i alt 8 rum Par-tjek går ind og inspicerer via et ANONYMT onlinespørgeskema og en feedback-rapport. Se mere på www.par-tjek.dk

Begge oplevelser har sat tankerne i gang, og jeg må bare konstatere, at det virkelig er godt engang imellem at få foretaget et grundigt hus/par-tjek. Var rådskaden ikke blevet opdaget i tide, kunne den have fået fatale følger i kraft af, at det var et bærende element i vores hus.

Lige så vel kan der være områder eller et rum i vores parforhold, som lige trænger til lidt ekstra pleje, vedligehold eller måske ligefrem en reparation. For det er med parforholdet som med bjælken. Får vi ikke handlet på faresignalerne eller fundet årsagen, så kan følgeskaderne og det bagvedliggende hobe sig op og blive langt større og sværere at komme til bunds.

Jo før vi bliver opmærksomme på kilden til skader og misvedligehold i vores ”huse”, jo større er chancen for, at udbedrelsesfasen blive overskuelig og omkostningerne begrænset. Og det må være den billigste og bedste løsning for husets beboere på den lange bane.

Nogle gange er det bare en lille revne, der skal lappes, men få det gjort i tide, og inden skaden griber om sig og bliver til råddenskab.